Ekstrakurikuler

 

SUSUNAN PEMBINA EKSTRAKURIKULER

SMK NEGERI 1 BRONDONG

TAHUN PELAJARAN 2020/2021 

NO NAMA JABATAN
KEDINASAN EKSTRAKURIKULER
1 Lianatul Ma’lufah, S.Pd., M.Pd

NIP. 19770520 200801 2 025

Guru Koordinator Pembina Ekstrakurikuler
2 M. Yakup M, S.Pd Guru Pembina Pramuka
3 Lestari Ismarini

NIK. 3524075101970001

Staff TU Pelatih Pramuka
4 M. Fahril Husaini

NIK. 3524072711960002

Tenaga Eksternal Pelatih Pramuka
5 Novia Ratna Sari, S.Pd

NIK. 3524076611920001

Tenaga Eksternal Pelatih PMR
6 Adela Andansari, S.Pd Tenaga Eksternal Pelatih Teater
7 Lianatul Ma’lufah, S.Pd., M.Pd

NIP. 19770520 200801 2 025

Guru Seni Budaya 1.    Pembina Seni Musik (Band)

2.    Pembina Seni Membatik

8 Pandi, S.Kom Toolman TKR Pembina Pencaksilat
9 Khoirul Anam, S.Pd. Guru Pembina Atletik
10 Wisnu Aditya K.,S.Or.

NIP. 19860508 200902 1 005

Guru PJOK Pembina Futsal
11 Abdul Choliq, S.Pd., M.Si.

NIP. 19820927 200902 1 005

Guru Pembina Pecinta Alam
14 Lusy Lestari, S.Pd Guru Pembina Jurnalistik

 

15 Muslih, S.Pd

NIP. 197506252008011011

Guru Pembina OSN (matematika)
16 Zuhrotul Titik K, S.Pd.I Guru PAI Pembina Rohani Islam (Rohis) dan Tahfidz
17 Sholahuddin, ST.,M.Si.

NIP. 19741014 200902 1 001

Kaprog TKR Pembina (Bina Prestasi TKR)
18 Lilis Setyaningsih, S.Kom

NIP. 197707182009022003

Kaprog Multimedia Pembina (Bina Prestasi MM)
19 Akhmad Juhairi, S.Kom

NIP. 19870206 201101 1 009

Kaprog TKJ Pembina (Bina Prestasi TKJ)
20 Wahono Ponco Nugroho, ST

NIP. 197703042009021002

Kaprog TPM Pembina (Bina Prestasi TPM)
21 Diah Ayu C.N, S.Pd

NIP. 19810123 201101 2 012

Guru TB Pembina (Bina Prestasi TB)
0 Shares